Jobcoaching voor auditief beperkten

Leo Bruggeman, arbeidscoach voor de auditief beperkte doelgroep

Sinds juni 2018 heeft Jobstap een auditief beperkte jobcoach in dienst. Met deze ervaringsdeskundigheid ondersteunt Jobstap nu ook deelnemers die doof of slechthorend zijn. Mensen met een auditieve beperking kunnen belemmeringen ervaren om een geschikte baan te vinden. Jobstap helpt bij het vinden van een passende werkplek en biedt coaching ´on the job´. 

Om de functie optimaal te kunnen uitvoeren zijn er hulpmiddelen nodig op de werkplek voor mensen met een auditieve beperking . Daar geeft onze specialistische Arbeidscoach werknemers en bedrijven graag advies over. Er wordt, indien een cliënt geplaatst wordt, standaard een presentatie gegeven over hoe men om kan gaan met een collega die doof of slechthorend is. Met deze voorlichting kunnen we drempels verlagen en nieuwe deuren openen.

De Arbeidscoach communiceert in Gebarentaal als dat wenselijk is.
Meer informatie: Leo Bruggeman, E-mail: bruggeman@jobstap.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *