Jobstap ondertekent Charter Diversiteit

Afgelopen donderdag 12 september tekenden twaalf organisaties, waaronder Jobstap, het Charter Diversiteit. Het thema luidde: ‘Inclusief Werven en Selecteren.’ De bijeenkomst werd door Diversiteit in Bedrijf georganiseerd, in samenwerking met de Gemeente Hilversum. Vanuit Jobstap zette een stralende Ilona Spijkerman (personeelszaken) haar paraaf, waarmee onze organisatie zich officieel committeert aan doelen om diversiteit & inclusie op de werkvloer te blijven bevorderen. “Het was een hele happening”, geven Ilona en collega Petra Janssen van het Jobstap Inclusieteam aan.

Margot Brakel Fotografie, Hilversum

200 handtekeningen voor diversiteit & inclusie

iIona Spijkerman, HR Jobstap

“Wij hebben de mijlpaal van 200 ondertekenaars van het Charter Diversiteit bereikt!” riep Diversiteit in Bedrijf uit deze week. Alvorens de organisatievertegenwoordigers hun handtekening zetten, werden ze naar voren gehaald om een vraag te beantwoorden. Eerst een korte introductie: ‘Jobstap is zélf een inclusieve organisatie, maar ondersteunt ook andere organisaties in inclusief ondernemerschap, om voor meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passende arbeidsplekken te creëren.’ Toen volgde de vraag: ‘hoe doet Jobstap dat en wat maakt deze aanpak succesvol?’ Ilona vertelt: “Als Jobstap houden wij ons iedere dag bezig met diversiteit en inclusie, daar draait ons werk om. We hebben de juiste professionals en ruim 20 jaar aan kennis en ervaring als het gaat om de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben ervaringsdeskundigen onder ons vanuit verschillende doelgroepen. Daarbij hebben we een inclusieteam dat zich bezighoudt met begeleiding en advies voor werkgevers die stappen willen zetten in inclusief ondernemerschap. Ons personeelsbestand is divers in de breedste zin van het woord. Mensen selecteren op basis van hun culturele achtergrond, geaardheid, geslacht of leeftijd e.d. doen we eigenlijk niet – we kijken gewoon naar wie bij onze organisatie past en waarom. Hierbij houden we wel aandacht voor diversiteit en inclusie.” Tijd om te tekenen.  

Diversiteit & inclusie op de werkvloer

De handtekening is gezet – op naar de workshop! ‘Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf zo divers en inclusief mogelijk is? Hoe zet je werving en selectie op?’. Ter aanvulling op hoe we hier al mee bezig zijn, geeft Ilona het volgende aan: “De affiniteitsbias is een mooi aandachtspunt hierbij – het houdt in dat je vaak beoordeelt en veroordeelt op basis van wat je gewend bent. Aan de hand van wat je kent meet je of iemand bij de organisatie (en bij jou) past. En dat moet je zien te doorbreken! Een tip die tijdens de bijeenkomst werd gegeven was: ‘zorg ervoor dat je het werving- en selectieproces standaardiseert, zodat je iedereen dezelfde vragen stelt, gelijke kansen biedt, en het gesprek niet invult op basis van de persoon die je tegenover je hebt.'” De aanwezigen konden interessante casussen bespreken, alleen al aan de hand van voorbeelden die zich ter plaatse aandienden. De groep zelf was ook vrij divers. De ene organisatie staat nog redelijk aan het begin van de inclusieve transitie en de andere bevindt zich al in een vergevorderd stadium. “Kennis delen hebben we bij Jobstap hoog in het vaandel”, vervolgt Ilona. “Niet voor niets hebben we het label ‘Jobstap Educatyf’ opgezet en delen we onze ervaring & kennis over onder meer wet- en regelgeving en verschillende doelgroepen. Door kennis te delen; in de coaching & training, maar ook intern, laten we talenten bloeien en mogelijkheden zien. De voorbeelden die voorbij kwamen tijdens deze bijeenkomst vormen mooie input voor verdere ontwikkeling.”

Wat is het plan?

Na de workshop was er tijd genoeg om te netwerken. Iedereen had natuurlijk al verteld over z’n eigen rol en organisatie, dus men wist elkaar makkelijk te vinden. Er hing een spontane, open sfeer waarin veel nieuwe contacten zijn gelegd die perspectief bieden op diversiteit & inclusie binnen organisaties. “Het komend halfjaar leveren we allemaal concrete doelen en een plan van aanpak op. Diversiteit in Bedrijf monitort de voortgang, wat inzicht biedt in concrete cijfers. Wij zijn als organisatie trots op de impact die we maken binnen de maatschappij, als het gaat om een inclusieve en diverse arbeidsmarkt en samenleving. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit bekrachtigen we het voornemen hier bij Jobstap ook intern oog voor te houden en te blijven ontwikkelen”, sluit Ilona af.

Aanwezigen

Naast Jobstap waren de volgende ondertekenaars aanwezig tijdens de Charterbijeenkomst Diversiteit: Achmea, Better Future, FrieslandCampina, Heijmans, Henkel, Global Supply Chain Council (GSCC), Nationale Opera & Ballet, Nationale Postcode Loterij, Gemeente Hilversum, Gemeente Schiedam, Gemeente Zoetermeer, Swink webservices. We wensen al deze organisaties veel succes in het verder ontwikkelen van hun inclusie- en diversiteitsbeleid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *