Jobstap voert gratis ontwikkeladvies voor medewerkers uit

Let op: Op 1 december is het ontwikkeladviesportaal weer geopend en op 2 december was de limiet van 55.000 aanmeldingen alweer bereikt en is het ontwikkeladviesportaal gesloten. Een traject aanvragen is helaas niet meer mogelijk.

Bied uw medewerkers een gratis persoonlijk ontwikkeladvies

In het algemeen verandert de wereld razendsnel, maar de afgelopen maanden kwamen we door Corona in een stroomversnelling terecht. Dit zorgt er nog steeds voor dat organisaties en hun medewerkers extra worden uitgedaagd om mee te bewegen. In het kader van weerbaarheid voor de toekomst, en als onderdeel van de NOW-regeling 2.0 voor werkgevers, subsidieert de overheid vanuit het programma NL Leert Door een ontwikkeladvies voor medewerkers tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd. Jobstap voert dit ontwikkeladvies uit voor uw medewerkers met een arbeidsbeperking! Het ontwikkeladvies biedt hen een concreet advies-en ontwikkelplan voor de toekomst. Voor u als werkgever draagt dit bij aan de verplichte scholing van medewerkers, zoals voor het aanvragen van de NOW-regeling 2.0 is gesteld. Daarnaast geeft u invulling aan goed werkgeverschap door uw medewerkers dit gratis ontwikkeladvies te gunnen. Zij bouwen hiermee aan loopbaanperspectief en brede en duurzame inzetbaarheid.

Hoe gaan we te werk?

In 3 gesprekken geeft een daartoe bevoegde loopbaancoach van Jobstap invulling aan dit ontwikkeladviestraject. Dit doet de coach door te kijken naar de huidige situatie – arbeidsmarktpositie, interesses en competenties – en ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst. We maken hiervoor gebruik van online testen via Jobport, opdrachten en verdiepingsgesprekken.

Het ontwikkeladvies bestaat uit:

  1. Een intake & arbeidsmarktscan om de huidige arbeidsmarktkansen te bepalen.
  2. 3 ontwikkeladviesgesprekken van in totaal 4 uur.
  3. Een advies-en ontwikkelplan voor de toekomst.

Voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen

Door de coronacrisis hebben mensen met een arbeidsbeperking het extra zwaar op de arbeidsmarkt. Jobstap is gespecialiseerd in de begeleiding van deze doelgroep. Heeft u een Wajonger in dienst of iemand met een registratie in het doelgroepregister? Iemand met verminderd arbeidsvermogen door bijvoorbeeld een chronische aandoening, auditieve beperking of autisme? Struggelt uw medewerker met de veranderingen door Covid-19? Dreigt hij/zij zelfs uit te vallen? Of is er behoefte om even stil te staan bij de vraag ‘waar word ik nou echt blij van in m’n werk?’ en ‘wat is realistisch, nu en straks?’. Gun uw medewerker een ontwikkeladvies dat nieuw licht laat schijnen op diens interesses, competenties en talentontwikkeling.

Wie meldt u als eerste aan voor het ontwikkeladvies van Jobstap? 

Meld uw medewerker(s) nu rechtstreeks aan via (E) info@jobstap.nl  of (T) 026-33 97 520, dan regelen wij de rest. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet de deelnemer vóór 1 december 2020 via ons aangemeld en gestart zijn. Wees daar op tijd bij, want naar verwachting is de subsidiepot snel leeg!

Uw voordelen op een rij:

  • Krijg zicht op benodigde bijscholing van uw medewerkers, om aanspraak te maken op de NOW 2.0.
  • Kom tegemoet aan loopbaanbehoeften van uw kwetsbare medewerkers.
  • Maak uw medewerkers weerbaarder voor de toekomst.
  • Profiteer van dit gratis ontwikkeladvies!

Ook voor medewerkers die níet onder de Participatiewet vallen

Vallen uw medewerkers niet onder de Participatiewet, maar gunt u hen wél een gratis ontwikkeladvies? Dan verwijzen wij u graag door naar onze zusterorganisatie Effectyf – tevens onderdeel van de Jobstap Groep – die het ontwikkeladvies aanbiedt vanuit haar label Veerkrcht. Klik hier voor meer informatie of meld uw medewerkers rechtstreeks aan via info@veerkrcht.nl.

NL Leert Door en u weet waarvoor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *