ONZE WERKWIJZE

Wil je niets minder dan betrokken professionals die hun beloften waarmaken en uw verwachtingen overtreffen? Maak dan kennis met Jobstap. Onze arbeidscoaches durven allemaal hun hoofd boven het maaiveld te steken om samen met u en alle andere betrokkenen arbeidsparticipatie te stimuleren, mogelijkheden te benutten en kansen te creëren.

Je bent altijd volledig betrokken bij onze dienstverlening. Want wij trekken sámen met onze klanten op. Zo krijg je het beste advies, de meest efficiënte ondersteuning en maken we de snelste verbindingen met ons grote netwerk. Niet vóór jou, maar mét jou.

DUURZAME PLAATSING

We plaatsen mensen duurzaam door onze:

  • Kennis; zowel van de arbeidsmarkt, de doelgroepen als de wet- en regelgeving.
  • Full-service; van intake t/m praktische (her)inzet.
  • Creativiteit; praktische creativiteit en maatwerk.
  • Duurzame relaties; met alle betrokkenen.
  • Coöperatieve benadering; een gezamenlijke aanpak waarbij wij het vanuit onze onderneming mogelijk maken van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor werkgever en werknemer.

ONS LEF

We plaatsen mensen vooral door ons lef:

  • Creatief mee-ondernemen; Wij creëren op werkgeversniveau creatieve oplossingen door met hen mee te denken.
  • Participatiesamenleving; Wij laten zien dat participatie werkt door te initiëren en met werkgevers mee te ondernemen.
  • We gaan er voor; duurzame inzet staat voorop.
  • Wij helpen werknemers; we helpen werknemers hun mogelijkheden in te zien en deze dusdanig in te zetten dat zij een eigen inkomen kunnen verdienen.

KEURMERKEN

Erkend jobcoachbedrijf

Jobstap heeft diverse keurmerken toegekend gekregen. Zo is Jobstap een UWV erkend jobcoachbedrijf. Het UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend.

Blik op Werk

Daarnaast beschikken we over het Blik op Werk Keurmerk. Blik op Werk zet zich er voor in dat alle inwoners van Nederland, die kunnen, mogen en willen werken, daar een eerlijke kans op krijgen.

Dariuz

Daarnaast zijn diverse coaches van Jobstap DARIUZ gecertificeerd. Met deze methode kan een onafhankelijk en betrouwbare beoordeling gegeven worden van de loonwaarde van de betreffende medewerker.

Social Enterprise

Jobstap ziet het als haar taak om een lans te breken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We geloven dat iedereen die zijn talent in wil zetten, kan meedoen in de maatschappij. We zetten dan ook in op een passend dienstverband voor onze cliënten met groeimogelijkheden, zodat ze blijvend en duurzaam kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleren we werkgevers om inclusief te ondernemen. Door onze maatschappelijke missie zijn wij een Social Enterprise.

Noloc

Tot slot zijn we aangesloten bij de branche-organisatie Noloc. Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. Bij Jobstap werken door het hele land heen coaches met een erkenning ‘Noloc register Jobcoach’.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer u met ons aan de slag gaat, werken we volgens onze algemene voorwaarden. Hierin staat wat u van ons kunt verwachten en wat we andersom van u verwachten.

Wilt u de algemene voorwaarden in zijn geheel inzien? Download dan hier onze algemene voorwaarden (PDF).

PRIVACY

Uw privacy staat voorop. Alles wat u met ons bespreekt is vertrouwelijk.

Jobstap heeft een eigen privacyreglement. Wilt u het inzien? Download dan hier het privacyreglement (PDF).
De privacyverklaring kunt u ook bekijken: privacyverklaring(PDF)

KLACHT?

Bent u ontevreden of is uw belang geschaad? Bespreek dit dan met de betrokkenen. Misschien is er sprake van een misverstand.

Neemt een gesprek de onvrede niet weg, dan kunt u een schriftelijke klacht bij ons indienen. In ons klachtenreglement (PDF) leest u hoe u dit kunt doen en wat de verdere procedure is.

Jobstap levert maatwerk. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@jobstap.nl of 026-33 97 520.

Altijd in de buurt

We hebben door heel Nederland locaties, zo zijn we altijd dicht bij u in de buurt. Op de kaart ziet u de steden waar wij een kantoor hebben. Is er bij u in de buurt geen kantoor? Geen probleem, onze coaches komen graag naar u toe.